Fiolstræde 25

Fiolstræde 25 - facade

Fiolstræde 25 er opført 1814-15, for tømrersvend Niels Chr. Nødholm. (Kilde ”Historiske Huse idet gamle København”, Nationalmuseet 1972). Efter bombningen af København i 1807 var der ikke adgang til nye byggematerialer til Københavns bombardement 1807genopbygning af ruinerne. Man blev derfor nødt til at genbruge murstenene, og netop sådan blev Fiolstræde 25 bygget. I lejlighederne se tydelige eksempler på brug af genbrugsmursten. Nr. 25 var et af de første huse som genopstod på Fiolstræde efter bombningen.

Bygningen er opført i datidens traditionelle byggeteknik. Facader er fuldmurede (massive og af mursten) uden isolering. Sokler er murede og står formentlig på syldsten (store kampesten). Indvendige tunge skillevægge er i udmuret bindingsværk, etageadskillelser er med bærende træbjælker, trægulve, lerindskud og pudsede lofter.

Der hører et baghus til ejerforeningen (Fiolstræde 27A), som ser ud til at være opført samtidig med hovedhuset. Skuret udfor nr. 25 i baggården ser ud til at være opført eller genopført 30-40 år senere.

Der er 4 etager samt kælder og tagetage der er indrettet med 3 ejerlejligheder fra første sal og opefter, og butikslejemål der ligger i stueetage og kælder. Der er lejlighed pr. etage. Til huset er der kun en trappeopgang.

Fiolstræde 25 blev erklæret fredet i 1945, dengang som en B fredning. A og B klasserne i fredning er siden sammenlagt, så der i dag gælder ens regler for alle fredede ejendomme.